วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบสรุปผลรายงานการศึกษาส่วนบุกคลตามขั้นตอน 3ส 3R

งานสอบ Sketchup

แบบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์

แบบบรรจุภัณฑ์ชนิดกระป๋อง

แบบบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องหูหิ้ว

รวมบรรจุภัณฑ์

ใยขัดตัว

mood board


แบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่นำมาบรรจุสินค้า


แบบร่างสามิติ

ฉลากบรรจุภัณฑ์

ฉลากห่อใยข้าวโพดขัดตัว

ฉลากในกระป๋องบรรจุภัณฑ์ทรงกลม
ฉลากสำหรับกล่องสี่เหลี่ยม


ฉลากแนะนำข้อมูลสินค้า